Strona Główna

Zamiast wstępu dla dyrektorów zdjęcie: dla młodych (obecnie już w większości) aby wiedzieli, że zaczęło się wszystko w młodości osób obecnie 70 letnich (patrz poniżej), dla nielicznych z pokolenia 50+ ku ich pokrzepieniu.
Proszę spojrzeć na poniższy rysunek i zdania wypowiedziane przez Vinta (Vintona) Cerfa, współtwórcę Internetu (a konkretnie twórcę protokołu TCP/IP), obecnie wiceprezesa Google, na jednej z konferencji Latarników.Model SAMR - prezentacja


Opis MODELU SAMR czyli integracji technologii w procesie edukacji,
SAMR
           Substitution -     Zastąpienie,
           Augmentation -  Wzmocnienie
           Modification -     Modyfikacja
           Redefinition -      Przewartościowanie

Dyrektor i jego rola w budowaniu cyfrowej szkoły